Psychotherapie
  • Angsten, piekeren, dwang
  • Stressklachten en burn-out
  • Depressieve gevoelens
  • Verslavingsproblemen: drugs-, alcohol-, gok-, game-, koop-, seksverslaving e.a.
  • Agressie
  • Trauma
  • Impulsiviteit en zelfcontrole
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Pestproblemen
  • Seksueel en ander deviant gedrag
Psychodiagnostiek
Onderzoek naar onderliggende oorzaak van klachten middels gevalideerde meetinstrumenten waarbij de onderzoeksresultaten naderhand gevalideerd worden door de arts.
Psycho-educatie
Uzelf en/of de omgeving informeren over de onderzoeksresultaten.
Auticoaching
Individuele begeleiding van personen die lijden aan ASS en/of een aanverwante stoornis en hun omgeving, de school, de professionele omgeving.
Penitentiaire behandeling
Therapie kan reeds op verzoek aangevat worden in de gevangenis en naderhand, desgewenst in Centrum Berkenwinning verdergezet worden.
Dementieonderzoek en -begeleiding
Meer info volgt later.