Onze psychologen

Brecht Anteunis

De heer Anteunis behaalde zijn master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 

Hij verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij volwassenen in Centrum Berkenwinning. Hierbij ondersteunt hij volwassenen vanuit een cliëntgerichte invalshoek. 

 

Tijdens zijn opleiding bouwde hij in het bijzonder deskundigheid op in de verslavingszorg. 

 

In samenwerking met Prof. dr. Dams voert de heer Anteunis opdrachten uit binnen een forensisch kader.

 

De heer Anteunis is werkzaam op de locatie Heusden-Zolder van Centrum Berkenwinning.

Mobiel: 0456 23 45 37

Email: brecht.anteunis@berkenwinning.be

Klinisch Psycholoog

Anneleen Beerten

Mevrouw Beerten behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 

Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij volwassenen in Centrum Berkenwinning.

 

Mevrouw Beerten heeft sterke interesse in de Cognitieve Gedragstherapie (CBT). In 2019 behaalde zij een certificaat voor de opleiding Essentials of CBT: The Beck Approach door Judith S. Beck, uitgegeven door het Beck Institute. In 2020 beoogt ze te starten aan haar postgraduaat in de gedragstherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 

In samenwerking met Prof. dr. Dams voert mevrouw Beerten opdrachten uit binnen een forensisch kader.

 

Mevrouw Beerten is zowel op de locatie Zolder, als op de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning werkzaam.

Mobiel: 0493 83 56 49

Email: anneleen.beerten@berkenwinning.be

Klinisch psychologe

Serena Claes

Mevrouw Claes behaalde haar master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. 

 

Daarnaast behaalde ze de educatieve master in de gedragswetenschappen eveneens aan de Universiteit van Gent.  

 

Mevrouw Claes heeft een bijzondere interesse in de Forensische Kinder- en Jeugdpsychologie en het behandelen van ontwikkelingsstoornissen. Hierin zou ze zich in de toekomst graag verder specialiseren. 

 

Mevrouw Claes verricht eveneens opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams. 

 

Mevrouw Claes is uitsluitend werkzaam op de locatie in Heusden-Zolder. 

 

Mobiel: 0497 50 58 18  

Email: serena.claes@berkenwinning.be

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe

Eva Helsen

Mevrouw Helsen behaalde haar master klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze begeleidt zowel volwassenen als ouderen en dit vooral vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Verder verricht ze in Centrum Berkenwinning psychodiagnostisch onderzoek bij volwassen en ouderen.

In samenwerking met Prof. Dr. Dams voert mevrouw Helsen opdrachten uit binnen een forensisch kader. 

Mevrouw Helsen is werkzaam op de locatie te Heusden-Zolder en op de locatie te Kessel-Lo (Leuven).

Mobiel: 0491 88 43 93

Email: eva.helsen@berkenwinning.be

 
 

Klinisch psychologe

Stefanie Hendrickx

Mevrouw Hendrickx behaalde haar master klinisch kinder- en jeugdpsychologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

 

Mevrouw Hendrickx behaalde bijkomend een certificaat voor de opleiding ‘Begeleiden van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik’ aan de Educatieve Academie te Berchem.

Mevrouw Hendrickx verricht psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adolescenten. Daarnaast geeft ze therapeutische begeleiding aan dezelfde doelgroep.

Mevrouw Hendrickx heeft een bijzondere expertise en interesse in traumatherapie bij kinderen en adolescenten.

Ook het begeleiden/coachen van kinderen en adolescenten die lijden aan een stoornis binnen het autismespectrum (ASS) valt binnen haar kennisveld.

 

Mevrouw Hendrickx geeft in Centrum Berkenwinning eveneens vorm aan het door de Rechtbank of andere instanties opgelegde begeleid bezoek van ouders in kader van contactherstel met hun kind(eren).

Mevrouw Hendrickx verricht eveneens opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.

Mevrouw Hendrick is zowel op de locatie Zolder, als op de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning, werkzaam.

Mobiel: 0474 84 12 46    

Email: stefanie.hendrickx@berkenwinning.be 

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe

Liesl Muller

Mevrouw Muller behaalde haar master klinische psychologie aan de Universiteit Gent.

 

Mevrouw Muller verricht in Centrum Berkenwinning psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adolescenten. Daarnaast geeft ze therapeutisch begeleiding aan dezelfde doelgroep. 

 

Mevrouw Muller heeft een bijzondere kennis en interesse in kinderen en jongeren die lijden aan een stoornis binnen het autismespectrum en de aanverwante stoornissen. Ze volgt bijkomende de postgraduaatopleiding ‘Hoe omgaan met kinderen en jongeren met ASS’, aan de Hogeschool Thomas More te Antwerpen.

 

Mevrouw Muller verricht eveneens opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.

 

Mevrouw Muller is werkzaam op de locatie Zolder en Kessel-Lo/Leuven van Centrum Berkenwinning.

Mobiel: 0488 11 95 95

Email: liesl.muller@berkenwinning.be

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe

Justyna Van den Abbeel

Jestem psychologiem dziecięcym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam psychologiczne studia magisterskie (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne (studia podyplomowe) na tym samym uniwersytecie.

Jestem także absolwentką filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2015 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Aktualnie odbywam studia w zakresie psychoterapii behawioralnej dzieci i młodzieży na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Kontakt

W celu uzgodnienia terminu wizyty, proszę o kontakt telefoniczny (+32 478 448 423) lub mailowy (justyna.vandenabbeel@berkenwinning.be).

 

Oferta

• Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców

• Diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (poznawczego, społecznego, emocjonalnego)

• Psychoterapia

• Sesje indywidualne oraz rodzinne

 

Możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w następujących obszarach:

• Zaburzenia lękowe

• Zaburzenia nastroju

• Zaburzenia zachowania

• Całościowe zaburzenia rozwojowe

• Trudności adaptacyjne

• Trudności w nauce

• Trudności komunikacyjne

• Trudności w relacjach z rówieśnikami

• Trudności związane z sytuacją rodzinną

• Problemy emocjonalne

Mevrouw Van den Abbeel behaalde in 2012 haar master klinische psychologie aan de Maria Curie-Skłodowska Universiteit te Lublin, Polen.

 

In 2013 behaalde ze een Postgraduaat dat haar kwalificeert om als psycholoog te werken met kinderen en jongeren in educatieve contexten zoals kleuter- en basisscholen. Tijdens haar studies in de Psychologie was ze ook sterk geïnteresseerd in Filosofie en behaalde ze een masteropleiding en vervolgens een doctoraat in de Filosofie aan de Katholieke Universiteit van Lublin.

 

Vanaf september 2017 zal ze de Postgraduaat opleiding ‘Gedragstherapie bij kinderen en jongeren’ starten aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

 

Mevrouw Van den Abbeel spreekt Pools, Engels en Nederlands en verricht ook haar werkzaamheden in voornoemde talen.

 

Mevrouw Van den Abbeel verricht opdrachten binnen de Forensische context in samenwerking met prof. dr. Dams.

 

Mevrouw Van den Abbeel is zowel op de locatie Zolder, als de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning werkzaam.

Afspraken bij mevrouw Van den Abbeel kunnen enkel via onderstaand telefoonnummer gemaakt worden.

Mobiel: 0478 44 84 23

Email: justyna.vandenabbeel@berkenwinning.be

 
 

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe – doctor in de Filosofie

Ayse Yalcinkaya

Mevrouw Yalcinkaya behaalde haar master klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel in 2003.

Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding bij kinderen en (jong)volwassenen in Centrum Berkenwinning. Ze werkt dus leeftdijsgrensoverschrijden.

Mevrouw Yalcinkaya heeft sterke interesse in de Cognitieve Gedragstherapie  en streeft ernaar om zich hierin steeds verder te verdiepen.

In samenwerking met prof. dr. Dams voert mevrouw Yalcinkaya opdrachten uit binnen een forensisch kader.

Mevrouw Yalcinkaya is zowel op de locatie Zolder, als op de locatie Kessel-Lo-Leuven van Centrum Berkenwinning werkzaam.

Mobiel: 0487 27 93 27

Email: ayse.yalcinkaya@berkenwinning.be

 
 

Klinisch psychologe

Damla Belgen († 09-09-2017)

Met grote droefheid melden wij het overlijden van mevrouw Damla Belgen. Ze heeft met opgeheven hoofd, 8 maanden lang gestreden, met de kracht in haar, die wij ook zagen in haar werkzaamheden, maar verloor helaas deze strijd. Moedig nam ze afscheid van haar dierbaren en wilde ze dat haar levenswensen verder gezet worden.

 

Mevrouw Belgen behaalde haar master klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit te Brussel.

 

Mevrouw Belgen volgde de bijkomende opleiding Forensische Diagnostiek en Counseling aan de Hogeschool Thomas More te Antwerpen.

 

Mevrouw Belgen verrichtte psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adolescenten. Verder stond ze in voor de psychotherapeutische begeleiding van diezelfde doelgroep en de betrokken gezinscontext binnen het regulier alsook het forensisch team. Mevrouw Belgen had een bijzondere interesse in de forensische kinder- en jeugdpsychologie.

 

Mevrouw Belgen verrichtte opdrachten binnen een forensisch kader, in samenwerking met prof. dr. Dams.

 

Mevrouw Belgen was werkzaam op de locatie Zolder van Centrum Berkenwinning.

 

Niet alleen haar cliënten en hun ouders, maar ook ons gehele team, waardeerden haar enorm. Mevrouw Belgens wens was, om aanwezig te kunnen blijven in het team van Centrum Berkenwinning. Die plaats verdient ze ook. Ze was een belangrijke schakel in ons team sinds 2015. 

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe

Please reload

© 2017 by Sebastiaan Jacobs, Centrum Berkenwinning

Boekterheide 78, 3550 Heusden-Zolder