Prof. dr. L.H. Dams

Prof. dr. L.H. Dams

Directeur

Universitaire opleiding

 • Katholieke Universiteit Leuven - Geneeskunde

Promotie

 • doctor in de genees-, heel- en verloskunde 1993

Promotieonderzoek

 • Lipoproteïne-a als predictieve factor bij cardio-vasculaire aandoeningen (1993). Promotor prof. dr. E. Muls KUL

Specialisatie

 • Forensisch Psychiater-psychotherapeut, 7/1998 opleiding Forensische
 • Psychiatrie in Nederland voltooid, hierna vast beëdigd bij het Hof in Den Bosch

RIZIV-nr. 

 • 1-72659-01-780

BIG registratienr.

 • 09052968401

Postgraduaat opleidingen

 • Forensische Psychiatrie: FPK van de GGzE De Grote Beek te Eindhoven, 8/1996 - 7/1997
 • Palliatieve zorgen, Palliatieve Dienst Listel, 4/1998
 • Systeemtherapie: gezins- en relatietherapie, Interactie Academie Antwerpen, 6/1998
 • Gedragsdeskundig Onderzoek en Rapportage Pro-Justitia Amsterdam, 9/2001
 • Presentatietechnieken voor specialisten, Elsevier Training N.V., 5/1997
 • Omgaan pet persoonlijkheidsstoornissen in de sociale psychiatrie, RINO Zuid-Nederland, 12/1996
 • Multidisciplinair Forensisch Onderzoek KUL, 2001- …
 • Opleiding PCL-R: Forum Educatief Van der Hoeven Stichting te Utrecht met certificaat (opleidingsjaar 2005-2006)
 • Opleiding Risicotaxatie – FAM: 14-01-2016: Thomas More Antwerpen

Onderwijservaring tot heden

 • Professor UniMaas Faculteit Geneeskunde, blok Forensische Geneeskunde sinds 2001. Eveneens tutor en examinator. Lid van de planningscommissie
 • Geassocieerd professor Forensische Psychiatrie AZM/PMS Vijverdal Maastricht/Mondriaan Zorggroep Heerlen tot maart 2007 – Opleiding arts assistenten in kader van Pro Jutitia Rapportage
 • Gastprofessor Nationale Politieacademie Brussel; diverse opleidingen: Presentatietechnieken voor het Hof van Assisen, Videoverhoor van volwassenen mbt psychopathologie, Verhoor van psychopaten
 • Gastprofessor PAO Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht tot maart 2007
 • Gastprofessor Forensische Psychiatrie voor het CAW De Kempen afdeling Justitieel Welzijnswerk
 • Gastprofessor PXL Hasselt: Forensische Psychiatrie, 28 februari 2011 tot 2015
 • Gastprofessor Postgraduaatonderwijs Thomas More Antwerpen: Forensische Psychodiagnostiek en Counseling; Module 4: Diagnostiek bij daders: een verdieping in diverse daderproblematieken van september 2010 tot heden: Toerekeningsvatbaarheid.
 • Gastprofessor Suggnomé; Psychopathologie en herstelbemiddeling, 21 oktober 2010; Intervisie mbt Psychopathologie, 24 juni 2011
 • Gastprofessor FOD Justitie: Duiden psychiatrische verslagen sinds 2012 tot heden
 • Gastprofessor Postgraduaat opleiding VUB: HSP voor Professionals: van juni 2014 tot heden

Lidmaatschappen/onbezoldigde werkzaamheden

 • Voorzitter Ethisch Comité MS- en Revalidatiecentrum te Overpelt, 4/1995 – 4/1999
 • Ondervoorzitter Medische Raad MS- en Revalidatiecentrum te Overpelt, 9/1994-9/1995
 • Lid van de Vereniging van Limburgse Drugartsen Regio Heusden-Zolder –Beringen, 6/1995-6/1997
 • Deskundige (forensische psychiatrie) in de stuurgroep CAW De Kempen afdeling Justitieel Welzijnswerk Turnhout, 1998-2001
 • Freelance Adviseur Vlaams Parlement in 1999 met betrekking tot herziening van de wetgeving rond internering.
 • Lid overlegplatform implementatie ‘strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden’ van de Vlaamse Regering, 1999-2000
 • Lid van de LOK psychiaters te Diest
 • Lid van de Orde der Geneesheren Limburg
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Zenuwartsen
 • Lid van de Nederlandse Vereniging psychiatrie
 • Lid van de Nederlandse Vereniging psychiatrie, sector Psychiatrie en Recht
 • BIG-geregistreerd in Nederland (den Haag) sinds 1998
 • Ingeschreven in het Specialisten Registratie Register in Nederland (Utrecht) tot april 2011
 • Lezingen voor scholen en verenigingen (Hoogbegaafdheid is niet altijd anders zijn, Invloed van ICT op de ontwikkeling van het kind, Medische en maatschappelijke vraagtekens na een CVA, …)
 • Lid Soroptimisten Hasselt sinds september 2012
 • President Elect van de Medical Women’s Association Belgium 9-11-2013 tot 11-11-2014
 • President Medical Women’s Association Belgium van 12-11-2014 tot 20-10-2016

Actuele en gepasseerde functies

 • Arrondissementaal Hoofd bij het Ministerie van Justitie in Nederland, afdeling Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) te Maastricht, alsook Justitieel Forensisch Psychiater volwassenen en kinderen/jeugd bij de FPD Maastricht van september 1998 tot maart 2007
 • Directeur Psycho-Medisch Centrum (PMC) en Internationaal Forensisch Psychiatrisch Expertise Centrum Berkenwinning (IFPEC) te Heusden-Zolder sinds 1999 – sinds 15-10-2016 eveneens locatie Leuven
 • Lid van de Planningsgroep Forensische Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Maastricht sinds 2001 tot heden
 • Professor Forensische Psychiatrie Universiteit Maastricht sinds 2001
 • Consulent psychiatrie in de MS-kliniek te Overpelt van juli 1993 tot december 1998 en van mei 2011 tot juni 2014
 • Zaakvoerder dr. Dams BV sinds 2008
 • Freelance Pro Justitia Rapporteur voor diverse Rechtbanken Nationaal en Internationaal (België, Nederland, Chili, Zwitserland en Frankrijk)
 • Adviseur en coach forensisch interview (verhoordeskundige - internationaal)
 • Videoverhoordeskundige (internationaal) in kader strafrechtelijke procedures (kinderen en volwassenen)
 • Technisch Raadgever
 • Gastprofessor Nationale Politieacademie sinds 2000
 • Gastprofessor Thomas More Hogeschool sinds 2009
 • Gastprofessor Postgraduaat opleiding VUB: HSP voor Professionals: juni 2014
 • Co-promotor bachelorthesis mevrouw Mieke Pantus, Faculteit Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht tot juni 2006; Psychopathy and faking in suspects and convicts
 • Co-promotor bachelorthesis mevrouw Nele Curvers, faculteit der Psychologie Maastricht University tot juni 2010; Waarom kan een moeder haar dierbaarste bezit doden? Aan welke pathologie lijden moeders die hun kind(eren) gedood hebben?
 • Arbiter met ervaring in de zorgsector voor het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik
 • Supervisor stagiaires psychologie van de Uinversiteit Leuven, Utrecht, Brussel en Maastricht sinds 2011

Publicatie en actieve deelname als spreker internationale congressen, lezingen, bijscholingen

 • Cardiale Beriberi als zeldzame oorzaak van hartfalen. Tijdschrift voor cardiologie, jaargang 5, nummer 2, maart 1993.
 • Zweden: lezing ivm cognitief disfunctioneren bij MS-patiënten (1995)
 • Boedapest congres: poster ivm MS-problematiek en nieuwe behandelmethoden (1994)
 • Kom eens luisteren, Gallo Romeins Museum, lezingenreeks: 13-12-2007: Het brein van de dader
 • Simulation and dissimulation depending on the juridical context and personality; M. Cima, M. Pantus, and L. Dams. Running title: Deception, juridical context, and personality
 • ISSN 0772-6627 - Antenne 2008 – 26ste jaargang nr. 3: Ben je dader (van geboorte) of word je dader
 • Soroptimisten Genk: Het brein van de dader: 26-05-2009
 • Herstelbemiddeling: Psychopathologie en herstelbemiddeling op 21-10-2010
 • Medical Women’s Association: Seksueel Misbruik van Patiënten door Zorgverstrekkers, debatavond, 10-11-2010
 • Artemis Antwerpen: Het brein van de dader op 22-11-2011
 • Verhoor van Kwetsbare Verdachten in kader van invoeren Saldus Wet: November 2011-januari 2012.
 • Huisartsengroep 25-01-2012: Medico-Legale benadering van Pedofilie - Wat dient een huisarts daarvan te weten
 • Huisartsen regio Haacht: Meldingsplicht vs beroepsgeheim: 01-03-2012
 • Bijscholing PXL Hasselt: Gerechtspsychiatrie in België op 05-03-2012
 • Continium Kerkrade op 11-11-2012: lezingenreeks: Het brein van de dader
 • Internering, het zorgenkind van onze maatschappij, Leuven 19 november 2012
 • Orde der Vlaamse Balies: van november 2012 tot januari 2013: Landelijke opleiding:
 • Duiden psychiatrische expertises: 4-daagse opleiding voor het Ministerie van Justitie aan Justitieassistenten te Brussel: 01-03-2013
 • Bijscholing PXL Hasselt: Gerechtspsychiatrie in België op 08-03-2013
 • Emaus: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de Zorg: 01-10-2013, Mechelen Thomas More
 • HSP Vlaanderen: Dag van het Gevoel: oktober 2013: debat met Elaine Aron
 • Management Assistants Club, Het brein van de dader op 16-10-2013
 • Huisartsenkring Tessenderlo en omstreken: Medico-Juridische Aspecten binnen de huisartsenpraktijk: 21-11-2013
 • Permanente vorming VUB: HSP voor Professionals: Wetenschappelijke onderbouw HSP/Hoogsensitiviteit, juni 2014
 • MWAB: Drugs split up the addict, the family and the society: a gender analysis; Machteloosheid van de moeder als spilfiguur
 • Universiteit Freiburg, 25+26-09-2014: Workshop “The relationship between therapy and restorative justice in cases of sexual violence”: Working Tools in Mediation Between Victim and Offender in Sexual Violence
 • Medical Womens’s Association: Moeder en Kind in een Forensisch Kader: debatavond, 12-11-2014
 • Duiden van psychiatrische expertises: 2 x 2-daagse opleiding voor het Ministerie van Justitie aan Justitieassistenten te Brussel: 22-11- 2014 tot en met 23-01- 2015
 • Medical Womens’s Association: Het brein anno 2015: Congres Brussels Parlement, 14-11-2015: Het brein van de dader
 • Mental Health Week: Moet iedereen gelukkig zijn?: Debat Onderwijs en Navorsing campus Gasthuisberg/BeMSA: DSM-5, 01 maart 2016
 • Soroptimisten Knokke: Het brein van de dader: 17 maart 2016
 • Trefdag Leuven Moderator en HCA Diensten op 26-11-2016: Workshop Aandacht voor de psychopathologie van de dader met het oog op de preventie van verder slachtofferschap.
 • Panelavond: Inspiration vzw op 23-05-2017: Jeugdige Delinquenten, Hoe pakken we dit aan?