Afspraak maken

U kunt op werkdagen tussen 8 en 20 uur, op zaterdag tussen 8 en 13 uur, uitgezonderd wettelijke feestdagen, telefonisch een afspraak plannen via het Telesecretariaat, dit zowel bij de Psychologen als bij de Psychiater/Forensisch Psychiater.

 

U kunt eveneens digitaal een afspraak maken via  of via het contactformulier op deze website. U zult normaliter gedurende de werkdagen, binnen de 24 uur een antwoord ontvangen, dan wel uiterlijk op maandag, wanneer u tijdens het weekend een mail stuurt.

 

Uw afspraak annuleren, kan enkel telefonsich via het secretariaat op het nummer 011 53 10 06.

 

Indien de afspraak bij de psychologen of de psychiater niet tenminste 48 uren op voorhand geannuleerd wordt, wordt deze volledig aangerekend als verzuimvergoeding. Indien u onverwacht ziek bent, dient u uiterlijk een uur nadat de afspraak plaatsvond, een doktersattest digitaal over te maken, anders ontvangt u alsnog de verzuimvergoeding. Attesten naderhand worden niet meer geaccepteerd.

 

U dient steeds een afspraak te plannen, wanneer uw arbeids(on)geschiktheid beoordeeld dient te worden, wanneer u een nieuw voorschrift nodig heeft, wanneer u medicatieadvies wenst, wanneer u een verslag wenst, wanneer het attest voor Rilatine, Equasym of Lambipol verlengd dient te worden of wanneer u bepaalde documenten zoals voor het FOD, GTB, LSA, de Verzekering, voor een lening, of andere instanties dient te laten invullen door de psychiater.

De betrokken persoon dient wettelijk gezien, hiervoor fysiek aanwezig te zijn bij de arts. Als het om een minderjarige gaat, dient deze eveneens mee te komen naar de psychiater of psycholoog.

Telefonisch of digitaal deze attesten aanvragen om te komen ophalen zonder afspraak, kan dus niet en zal steeds geweigerd worden. U dient het secretariaat hiervoor ook niet te contacteren, daar er geen uitzonderingen gemaakt worden. U kunt ook steeds een afspraak bij uw huisarts maken, voor voorschriften.

 

Elke afspraak is steeds voor 1 persoon. Als u voor meerder gezinsleden advies of voorschriften nodig heeft, dient u voor elke persoon separaat een afspraak te plannen.

 

Om een kopie van uw Medisch dan wel Psychologisch dossier op te vragen, kunt u hiervoor een afspraak maken via het Telesecretariaat. U dient hiervoor tevens een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Het digitaal overmaken aan een andere behandelende arts, kunt u eveneens mits schriftelijke toestemming die u zelf aan ons bezorgt. Hiervoor wordt eveneens gevraagd, eerst € 15 over te maken op het rekeningnummer van de desbetreffende hulpverlener.

 

Indien u een afspraak wenst, binnen een forensisch psychiatrisch dan wel forensisch psychologisch kader, dient u dit bij het maken van de afspraak, meteen kenbaar te maken. Deze afspraken worden door de hulpverlener zelf gepland.

 

Voor een intakegesprek en dan wel behandeling in detentie, kunt u via uw advocaat of vertrouwenspersoon, eveneens de afspraak plannen bij prof. Dams.

 

Het Telesecretariaat is telefonisch bereikbaar op het nummer 011 53 10 06 en 016 62 16 41 en dit op werkdagen tussen 8 en 20 uur, op zaterdag tussen 8 en 13 uur, behalve op wettelijke feestdagen.

 

LET OP: Wij werken met een Telesecretariaat. U kunt dus een telefoon ontvangen van hen via het nummer 011 26 01 80. Gelieve uw gesprek met het Telesecretariaat kort te houden, zodat ook anderen niet nodeloos lang in de wacht dienen te staan. Uw probleem zal met de nodige zorg, door onze hulpverleners opgenomen en beluisterd worden.

Mails worden niet beantwoord. U krijgt steeds een automatische reply.

© 2017 by Sebastiaan Jacobs, Centrum Berkenwinning

Boekterheide 78, 3550 Heusden-Zolder